Hủ yến 70ml, 100ml

Hủ yến 70ml, 100ml

Nắp thiếc dạng siết
Dung tích: 70ml – 100ml
Màu sắc: trong suốt

Mô tả sản phẩm

Nắp thiếc dạng siết
Dung tích: 70ml – 100ml
Màu sắc: trong suốt

Hủ yến 70ml, 100ml