Chai rượu vuông thân hoa 750ml

Chai rượu vuông thân hoa 750ml